Trang chủ / Tin học văn phòng / Thủ thuật Word / Học word / Bài 15 Chèn các kí tự đặc biệt ClipArt và hình ảnh trong Microsoft Word 2010

Bài 15 Chèn các kí tự đặc biệt ClipArt và hình ảnh trong Microsoft Word 2010

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách chèn các kí tự đặc biệt ClipArt và hình ảnh vào một tài liệu trong Microsoft Word 2010

Chèn các ký hiệu và ký tự đặc biệt

Các ký tự đặc biệt như hệ thống chấm câu, cách khoảng, hoặc các ký tự đồ họa mà không có sẵn trên bàn phím. Để chèn các ký hiệu và các ký tự đặc biệt ban làm theo các bước sau:

  • Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn ký hiệu
  • Chọn tab Insert trên vùng Ribbon
  • Chọn nút Symbol trên nhóm Symbols
  • Chọn ký hi ệu phù hợp
chen ky tu dac biet trong Microsoft Word 2010
Chèn các ký tự đặc biệt trong Microsoft Word 2010

Chèn ClipArt và hình ảnh

Microsoft  Word 2010 cũng cho phép bạn chèn các minh họa và hình ảnh vào tài liệu. Để chèn các minh họa bạn làm theo các bước sau:

  • Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn hình minh họa hay hình ảnh
  • Chọn tab Insert trên vùng Ribbon
  • Chọn nút Clip Art
  • Hộp tho ại xuất hiện và bạn có thể tìm hình mẫu
  • Chọn hình minh họa bạn muốn chèn
chen ClipArt va hinh anh trong Microsoft Word 2010
ClipArt và hình ảnh trong Microsoft Word 2010

Check Also

 hop thoai Record Macro Microsoft Word 2010

Bài 25 Tìm hiểu về Macro trong Microsoft Word 2010

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Macro cách ghi và chạy một …