Trang chủ / Tin học văn phòng / Thủ thuật Word / Học word / Bài 16 Chèn và chỉnh sửa hình vẽ và lưu đồ

Bài 16 Chèn và chỉnh sửa hình vẽ và lưu đồ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách chèn và chỉnh sửa các hình vẽ và lưu đồ trong Microsoft Word 2010

Chèn và chỉnh sửa hình vẽ trong Microsoft Word 2010

Chèn một hình ảnh:

Để chèn một hình ảnh  trong Microsoft Word 2010 ta làm theo các bước sau:

  • Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn
  • Chọn tab Insert trên vùng Ribbon
  • Chọn nút Picture
  • Duyệt qua hình ảnh bạn muốn chèn và chọn ảnh.
  • Chọn Insert
chen hinh anh trong Microsoft Word 2010
Chèn hình ảnh trong Microsoft Word 2010

 Chỉnh sửa hình ảnh

Tất cả hình vẽ c ó thể tăng hay giảm kích thước bằng cách kích vào ảnh và kích vào một góc của ảnh rồi kéo để tăng hay giảm kích thước ảnh cho phù hợp.

chinh sua hinh anh trong Microsoft Word 2010
Chỉnh sửa hình ảnh trong Microsoft Word 2010

Chèn và chỉnh sửa lưu đồ

Smart Art là tập hợp các loại đồ họa bạn có thể sử dụng để tổ chức thông tin trong tài liệu. Để chèn SmartArt bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn minh họa hay hình ảnh
  • Chọn tab Insert trên vùng Ribbon
  • Chọn nút SmartArt
  • Chọn vào SmartArt bạn muốn
  • Chọn mũi tên phía bên trái để chèn văn bản hoặc gõ văn bản trong đồ họa.
SmartArt trong Microsoft Word 2010
SmartArt trong Microsoft Word 2010

Để chỉnh sửa SmartArt, chọn Tab Design và các nhóm liên quan:

chinh sua SmartArt trong Microsoft Word 2010
Chỉnh sửa SmartArt trong Microsoft Word 2010

Check Also

 hop thoai Record Macro Microsoft Word 2010

Bài 25 Tìm hiểu về Macro trong Microsoft Word 2010

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Macro cách ghi và chạy một …