Trang chủ / Tin học văn phòng / Thủ thuật Word / Học word / Bài 14 Định dạng trang văn bản trong Microsoft Word 2010

Bài 14 Định dạng trang văn bản trong Microsoft Word 2010

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách các nội dung về định dạng trang văn bản trong Microsoft Word 2010 như chỉnh sửa lề trang, định hướng trang, ap dụng đường viền trang và màu sắc, tạ o một ngắt trang, chèn một Trang bìa và chèn trang trống.

Chỉnh sửa lề trang và định hướng trang

Lề trang có thể được chỉnh sửa qua các bước sau:

 • Chọn tab Page Layout trên nhóm Ribbon
 • Trên nhóm Page Setup, kích chọn Margins
 • Chọn Default Margin, hoặc
 • Chọn vào Custom Margins và hoàn thành hộp thoại.
tao le trang trong Microsoft Word 2010
Tạo lề trang trong Microsoft Word 2010

Để thay đổi hướng, kích thước hay cột của trang:

 • Chọn tab Page Layout trên nhóm Ribbon
 • Trong nhóm Page Setup, Chọn Orientation, Size hay Columns
 • Chọn kiểu thích hợp.
Thay doi huong trang Microsoft Word 2010
Thay đổi hướng trang Microsoft Word 2010

 

Áp dụng đường viền trang và màu sắc

Đế áp dụng đường viền trang hay màu sắc:

 • Chọn tab Page Layout trên nhóm Ribbon.
 • Trong nhóm Page Background, Chọn Page Colors và lựa chọn màu muốn áp dụng cho trang hoặc Page Borders và chọn đường viền thích hợp cho trang.
duong vien va mau sac Microsoft Word 2010
Áp dụng đường viền và mầu sắc Microsoft Word 2010

Tạo một ngắt trang

Để chèn một ngắt trang ta thực hiện theo các bước sau:

 • Chọn tab Page Layout trên nhóm Ribbon
 • Trong nhóm Page Setup, Chọn menu Breaks.
 • Chọn Page Break.
ngat trang trong Microsoft Word 2010
Ngắt trang trong Microsoft Word 2010

Chèn một Trang bìa

Để chèn một trang bìa ta thực hiện theo các bước sau:

 • Chọn tab Insert trên nhóm Ribbon
 • Chọn nút Cover Page trên nhóm Pages.
 • Chọn một kiểu trang bìa.
chen trang bia trong Microsoft Word 2010
Chèn trang bìa trong Microsoft Word 2010

Chèn một trang trống

Để chèn một trang trống ta thực hiện theo các bước bên dưới:

 • Chọn tab Insert trên nhóm Ribbon.
 • Chọn nút Blank Page trên nhóm Page.
chen trang trong trong Microsoft Word 2010
Chèn trang trống trong Microsoft Word 2010

Check Also

 hop thoai Record Macro Microsoft Word 2010

Bài 25 Tìm hiểu về Macro trong Microsoft Word 2010

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Macro cách ghi và chạy một …