Trang chủ / Tin học văn phòng / Thủ thuật Word / Học word / Bài 19 Tạo và chỉnh sửa bảng trong Microsoft Word 2010

Bài 19 Tạo và chỉnh sửa bảng trong Microsoft Word 2010

Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm về cách tạo và chỉnh sửa bảng trong Microsoft Word 2010

Tạo bảng

Để tạo một bảng trong Microsoft Word 2010 ta thực hiện theo các bước sau:

  • Đặt con trỏ vào trang nơi b ạn muốn tạo bảng
  • Chọn tab Insert trên vùng Ribbon.
  • Chọn vào nút Tables trên nhóm Tables. Bạn có thể tạo một bảng theo một trong 4 cách sau:
tao bang trong Microsoft Word 2010
Tạo bảng trong Microsoft Word 2010
  • Đánh dấu số dòng và cột
  • Chọn Insert Table và nhập số dòng và cột
  • Chọn vào Draw Table, tạo bảng bằng cách kích và nhập số dòng và cột
  • Chọn Quick Tables và chọn bảng.

 

bang trong Microsoft Word 2010
Bảng trong Microsoft Word 2010

Để nhập dữ liệu vào trong một bảng bạn đặt con trỏ vào ô bạn muốn nhập thông tin. Và bắt đầu nhập như bình thường

Check Also

 hop thoai Record Macro Microsoft Word 2010

Bài 25 Tìm hiểu về Macro trong Microsoft Word 2010

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Macro cách ghi và chạy một …