Trang chủ / Tin học văn phòng / Thủ thuật Word / Học word / Bài 25 Tìm hiểu về Macro trong Microsoft Word 2010

Bài 25 Tìm hiểu về Macro trong Microsoft Word 2010

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Macro cách ghi và chạy một Macro trong Microsoft Word 2010

Macros là các tính năng tiên tiến, có thể làm tăng tốc độ hiệu chỉnh hay định dạng mà bạn có thể thực thi thường xuyên trong một tài liệu Word. Chúng ghi lại chuỗi các lựa chọn mà bạn chọn để cho một loạt các hành động có thể được hoàn thành trong một bước.

Ghi một Macro

Để ghi một Macro bạn làm theo cac bước sau:

 • Chọn tab View trên vùng Ribbon
 • Chọn vào mũi tên phía dưới Macros
Macro trong Microsoft Word 2010
Macro trong Microsoft Word 2010
 • Chọn Record Macro, hộp thoại  Record Macro xuất hiện như sau:
 hop thoai Record Macro Microsoft Word 2010
Hộp thoại Record Macro Microsoft Word 2010
 • Nhập tên (không chứa dấu cách)
 • Chọn vào nơi bạn muốn gán cho một nút (trên Quick Access Toolbar) hay bàn phím (chuỗi các phím)

Để gán Macro cho một nút trên Quick Access Toolbar ta làm như sau:

 • Chọn Button
 • Dưới Customize Quick Access Toolbar, lựa chọn tài liệu mà bạn muốn Macro có sẵn.
gan Macro cho một nut tren Quick Access Toolbar
Gán Macro cho một nút trên Quick Access Toolbar

Chọn Macro mà bạn đang ghi Chọn Add

Chọn OK để bắt đầu ghi Macro

Thực thi các hành động bạn muốn được ghi trong Macro

Khi muốn dừng ghi Macros Chọn Macros

Chọn vào Stop Recording Macros

dung ghi Record Macro Microsoft Word 2010
Dừng ghi Record Macro Microsoft Word 2010

Gán một nút Macro cho một phím tắt:

 • Ở hôp thoại Record Macro, Chọn Keyboard
 • Trong hộp Press New Shortcut Key, nhập phím tắt mà bạn muốn gán cho nút Macro và Chọn Assign
gan nut macro cho phim tat trong word
Gán một nút Macro cho một phím tắt
 • Chọn Close để bắt đầu ghi Macro
 • Thực thi các hành động bạn muốn được ghi trong Macro
 • Chọn Macros
 • Chọn Stop Recording Macros

Chạy Macro trong Microsoft Word 2010

Chạy một Macro phụ thuộc vào nơi nó được thêm vào Quick Access Toolbar hay nếu
nó được gán là một phím tắt.
• Để chạy một Macro từ
Quick Access Toolbar, Chọn vào biểu tượng Macro
• Để chạy một Macro từ phím tắt, chỉ cần ấn các phím mà bạn đã lập trình để chạy
Macro

Check Also

 hop thoai Auto Correct Microsoft Word 2010

Bài 24 Thiết lập Auto Correct trong Microsoft Word 2010

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Auto Correct trong Microsoft Word …